Polk Audio -VS- Dayton Audio

Polk Audio PSW10

Polk Audio-PSW10

(5.0)
1
 • Title - Polk Audio PSW10
 • Detachable grilles -
 • Nominal output power (RMS), W - 50
 • Maximal output power (RMS), W - 100
Polk Audio PSW505

Polk Audio-PSW505

(5.0)
2
 • Title - Polk Audio PSW505
 • Detachable grilles -
 • Nominal output power (RMS), W - 250
 • Maximal output power (RMS), W - 480
Polk Audio PSW111

Polk Audio-PSW111

(5.0)
3
 • Title - Polk Audio PSW111
 • Detachable grilles -
 • Nominal output power (RMS), W - 150
 • Maximal output power (RMS), W - 300
Dayton Audio SUB-1200

Dayton Audio-SUB-1200

(5.0)
4
 • Title - Dayton Audio SUB-1200
 • Detachable grilles -
 • Nominal output power (RMS), W - 120
 • Maximal output power (RMS), W - 120
Dayton Audio SUB-1000

Dayton Audio-SUB-1000

(5.0)
5
 • Title - Dayton Audio SUB-1000
 • Detachable grilles -
 • Nominal output power (RMS), W - 100
 • Maximal output power (RMS), W - 100
Dayton Audio SUB-800

Dayton Audio-SUB-800

(5.0)
6
 • Title - Dayton Audio SUB-800
 • Detachable grilles -
 • Nominal output power (RMS), W - 80
 • Maximal output power (RMS), W - 80
Dayton Audio SUB-1500

Dayton Audio-SUB-1500

(5.0)
7
 • Title - Dayton Audio SUB-1500
 • Detachable grilles -
 • Nominal output power (RMS), W - 150
 • Maximal output power (RMS), W - 150
1
PSW10 PSW10

Polk Audio PSW10

(5.0)
2
PSW505 PSW505

Polk Audio PSW505

(5.0)
3
PSW111 PSW111

Polk Audio PSW111

(5.0)
SUB-1200 SUB-1200

Dayton Audio SUB-1200

(5.0)
SUB-1000 SUB-1000

Dayton Audio SUB-1000

(5.0)
SUB-800 SUB-800

Dayton Audio SUB-800

(5.0)
SUB-1500 SUB-1500

Dayton Audio SUB-1500

(5.0)
 • Title - Polk Audio PSW10
 • Detachable grilles -
 • Nominal output power (RMS), W - 50
 • Maximal output power (RMS), W - 100
 • Title - Polk Audio PSW505
 • Detachable grilles -
 • Nominal output power (RMS), W - 250
 • Maximal output power (RMS), W - 480
 • Title - Polk Audio PSW111
 • Detachable grilles -
 • Nominal output power (RMS), W - 150
 • Maximal output power (RMS), W - 300
 • Title - Dayton Audio SUB-1200
 • Detachable grilles -
 • Nominal output power (RMS), W - 120
 • Maximal output power (RMS), W - 120
 • Title - Dayton Audio SUB-1000
 • Detachable grilles -
 • Nominal output power (RMS), W - 100
 • Maximal output power (RMS), W - 100
 • Title - Dayton Audio SUB-800
 • Detachable grilles -
 • Nominal output power (RMS), W - 80
 • Maximal output power (RMS), W - 80
 • Title - Dayton Audio SUB-1500
 • Detachable grilles -
 • Nominal output power (RMS), W - 150
 • Maximal output power (RMS), W - 150

Find Subwoofers